ส.พ.ค. มอบกายอุปกรณ์ชุดใหญ่ ช่วยคนพิการชายแดน "ไทย-กัมพูชา"

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมฯ และกรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2566

hhha2
โดยมี นายนคร ศิวิลัย นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุม อบต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ พร้อมด้วย อาจารย์ชญาภา เทียมเมฆ นายกสาขา สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลประจำ จ.บุรีรัมย์, นายณัฐพัชร์ บุญมี นายก อบต.บักได, ว่าที่ร้อยตรีสิริพงษ์ ชูชื่นบุญ ปลัดอบต.บักได และ อพม. พื้นที่ตำบลบักได ร่วมเป็นเกียรติ

hhha23
องค์การบริหารส่วนตัวบักได ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประชาชนในพื้นที่ แต่ยังขาดอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จึงได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ซึ่งเป็นสื่อกลางในการมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและความช่วยเหลือต่างๆ จากผู้บริจาค ส่งต่อน้ำใจไปยังคนพิการทั่วโลก

hhha24
นายนคร ศิวิลัย นายอำเภอพนมดงรัก ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว ที่เห็นความสำคัญของคนพิการ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ตำบลบักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล และเป็นชายแดนระหว่าง ประเทศไทย กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งกล่าวยืนยันว่า อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการต่างๆ ที่ได้รับจะกำชับให้ อบต.บักได ส่งต่อให้ถึงมือคนพิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค ต่อไป

สำหรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของ อบต.บักได ได้รับมอบปนะกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 3 ถัง, ถังออกซิเจนจำนวน 3 ถัง, ไม้ค้ำสแตนเลสจำนวน 2 คู่, ไม้ค้ำ จำนวน 14 คู่, ไม้เท้าขาเดียว จำนวน 10 อัน, ไม้เท้า 3 ขา จำนวน 4 อัน, ไม้เท้านั่งได้ จำนวน 1 อัน, วีลแชร์ จำนวน 2 คัน, เครื่องช่วยเดิน จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องนวดหลัง จำนวน 1 เครื่อง และที่นอนลม จำนวน 1 อัน