สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ "ส.พ.ค." เยือน เมืองกาญจน์ ช่วยเด็กเรียนยากจน

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบหมายให้ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

12181_0
พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมสอบประวัติ (สอบถามและบันทึกข้อมูล) ด.ญ.พรรธิวา โชคเกตุจันทร์ และ ด.ญ.วิชา นาสวนนิวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และมอบชุดยังชีพให้ครอบครัวนักเรียน ทั้ง 2 ราย เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน

12179_0
นอกจากนี้ พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ และ จนท.พมจ.กาญจนบุรี ยังได้ทำการสอบประวัตินักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา อีกหนึ่งราย คือ ด.ญ.นภัสวรรณ ทองอิ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาต่อไป

12183_0
ทั้งนี้ พ.ต.ท.วิรยุทธิ์ แสงสุวรรณ ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล พร้อมคณะครู ได้กล่าวต้อนรับ พันตรี ศิริชัย ทรัพย์ศิริ และคณะ พร้อม เจ้าหน้าที่ พมจ.กาญจนบุรี และแสดงความขอบคุณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย